Istoricul unităţii de invațământ

grad

Gradinița a fost inființată în anul 1980 datorita cerintelor unui cartier nou construit cu locuitori tineri in majoritatea lor. A fost prima și singura grădiniță cu program prelungit din cartier care a adus servicii educationale intregului cartier o perioada de 34 de ani. La început a functionat timp de 2 ani la parterul unui bloc, până când, în 1982 a fost terminată clădirea în care funcționăm și astăzi. Pe parcursul celor 34 de ani de existență, Gradinița cu Program Prelungit „Prichindel” a constituit nucleul socio-educațional al cartierului, familiile tinere cu copii în varstă de 3-6 ani beneficiind de sprijin nu atât în educația copiilor lor cât și în găzduirea acestora în timp ce ei parcurgeau programul de serviciu de 8 ore la intreprinderele de stat care erau amplasate in vecinatatea cartierului, zona industrială a orașului Suceava. In perioada 1980-1991, unitatea a fost subordonată din punct de vedere administrativ și educativ ISJ Suceava
După evenimentele din anul 1989, schimările esențiale au constat in trecerea unității în administrarea Intreprinderii de Mașini Unelte Suceava (IMUS) pentru o perioada de numai 3 ani, timp in care viața organizației noastre s-a schimbat mai ales din punct de vedere al organizării si desfașurării activitatii sectorului administrativ. Procesul instructiv-educativ a fost avantajat prin faptul că baza didactico-materială s-a imbogățit mult, având in vedere că IMUS-ul era o intreprindere puternică din punct de vedere economic. A urmat apoi, in 1993 trecerea din punct de vedre administrativ in patrimoniul Primariei Suceava, fapt care a afectat negativ bunul mers al activitatii grădiniței pentru că foarte multe materiale, obiecte, accesorii au fost predate IMUS-ului făcând parte din inventarul acesteia, iar pentru organizația noastră acest proces a constituit un nou început.
Pe parcursul celor 34 de ani de existenţă, această unitate de învaţământ a adus o contribuţie remarcabilă la progresul învăţământului în general predând şcolii generaţii bine pregătite de către cadre competente şi devotate carierei de dascăl.

Pentru că am fost permanent o grădiniță foarte solicitată, numărul mare de copii ne-a pus în situația de a face demersuri pentru extinderea grădiniței în vedrea creșterii numărului de locuri. Ani în șir demersurile noastre nu au primit nici un răspuns din partea autorităților locale. În anul 2007 am avut posibilitatea de a opta pentru derularea unui Proiect cu finanțare de la Guvernul României. Opțiunea nu putea fi pusă în balanță, iar riscurile nu ne-au înspăimântat. Așa că, având și sprijinul Primăriei prin primarul de atunci și actual, ing. Ioan Lungu am demarat un Proiect destul de îndrăzneț pentru mansardare, extindere și modernizarea localului grădiniței.Deși perioada a fost foarte grea am depășit-o, iar în 2011 am putut să ne bucurăm de finalizarea proiectului și în același timp de o grădiniță modernă cu încă 4 săli de clasă (în total 12), cu spații moderne, cu o sală multifuncțională foarte încăpătoare, cu sală de mese, spălătorie și bloc alimentar spațios și bine dotat,etc.

Caracteristica acestei instituţii de învăţamânt o reprezintă deschiderea totală spre familie, comunitate şi şcoală, fapt ce a constituit de altfel şi condiţia existenţei sale durabile.
Grădiniţa noastră a demonstrat în timp că reprezintă prin tot ceea ce-i aparţine, factorul optim de influenţare pozitivă a personalităţii umane la vârstele timpurii. De aceea reconsiderarea valorilor sale culturale, tradiţiilor şi a ethosului propriu creat, constituie esenţa continuităţii şi durabilităţii, creşterea prestigiului şi recunoaşterea ca fundament de valoare al învăţământului sucevean.
Constatăm an de an că suntem tot mai solicitaţi de către familiile tinere din cartierul nostru fapt ce ne stimulează mai ales atunci când primim scrisori de mulţumire de la toate şcolile din cartier, pentru pregătirea bună şi foarte bună a copiilor plecaţi în clasa pregătitoare și clasa I.
Pentru Grădinița „Prichindel” ne propunem și ne dorim să-i păstăm prestigiul de care se bucură și să exceleze în performanțe și realizări.