Număr de locuri pentru grupa mică: 106 din care:

16 locuri pentru reinscrieri(copii care au frecventat o

perioadă din acest an școlar grădinița).

90 locuri pentru inscrieri.

Număr de locuri pentru grupa mijlocie – 5 locuri

Număr de locuri pentru grupa mare – 0 locuri

1.IN PRIMA ETAPĂ INSCRIERILE AU LOC INCEPÂND CU DATA DE 20.05.2019-07.06.2019:

2.IN A DOUA ETAPĂ INSCRIERILE AU LOC INCEPÂND CU DATA DE 24.06.2019-19.07.2019:

3. DOSARELE TREBUIE SA CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

CERERE TIP, CARE SE COMPLETEAZĂ LA INSCRIERE;

– COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL

COPILULUI INSCRIS;

– ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCA AL

AMBILOR PĂRINȚI;

– COPIE DUPĂ BULETIN PENTRU IDENTIFICAREA

DOMICILIULUI;

– UN DOSAR CU FOLII;

CONDIȚII DE INSCRIERE

In situația in care numărul cererilor de inscriere a copiilor in invațămantul preșcolar, primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

1. Criterii generale de departajare:

Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți;

Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invățământ respectivă;

Existența unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

2.Criterii specifice

 • Copiii care locuiesc in Circumscripția școlară unde se află grădinița-Cartierul Cuza Vodă I;
 • Copiii care la 31.08.2019 implinesc 3 ani;
 • Ambii părinți sa fie salariați;

 • Copiii ai căror părinți sunt cadre didactice;

3. In cazul in care numarul cererilor de inscriere primite de la parinți este mai mare decit numarul de locuri libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescătoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

 

ANALIZE NECESARE UNUI COPIL, NOU VENIT IN CAMIN:

– Aviz epidemiologic de la medicul de familie, că nu sunt in evidență cu boli infecto- contagioase, cu 24-48 ore inainte de a veni la cămin si vaccinările obligatorii;

– Adeverință medicală tip de la medicul de familie, de intrare in colectivitate;

Pentru copiii care sunt deja in camin:

– Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu 24-48 ore inainte de a veni la camin (daca vine de luni avizul este valabil de vineri).

NUMAR DE LOCURI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

GRUPA MICĂ : 90 LOCURI

GRUPA MIJLOCIE : 5 LOCURI

GRUPA MARE : 0 LOCURI

ORAR INSCRIERE:

LUNI-VINERI 8-16

 

IN PERIOADA 06.05.2019-17.05.2019 VOR AVEA LOC REINSCRIERILE COPIILOR, PENTRU GRUPA MIJLOCIE ȘI MARE.

2 Comments

  • Maxim Simona

   Buna ziua! Imi puteti spune cand se fac inscrierile ONLINE pentru grima mica? Multumeac!

   reply
  • Pavel gabriel

   Doresc inscruerea

   reply

Leave a Comment