ANUNȚ IMPORTANT

REFERITOR LA INSCRIEREA COPIILOR  

                  PENTRU ANUL ȘCOLAR  2017-2018

 

Număr locuri pentru grupa mică: – 120  din care:

– 30 locuri pentru reînscrieri (copii care au frecventat o perioadă din acest an școlar grădinița )

– 90 locuri pentru înscrieri

 Pentru grupele mijlocii și mari nu sunt locuri.

 

 INSCRIERILE AU LOC IN DOUA  ETAPE:

 • 22 – 31 MAI – 2017
 • 26 IUNIE -21 IULIE 2017 (în cazul în care rămân locuri neocupate de la prima etapă)

 

CONDIȚII DE INSCRIERE

       Înscrierea copiilor în grădiniță se realizează în baza legislației în vigoare (Legea nr. 1 , HG Nr. 152/2012)  respectându-se următoarele prevederi:

 • Respectarea Circumscripției școlare a grădiniței:

– domiciliul copiilor trebuie să fie în:

 • Cartierul Cuza Vodă I cu strazile:-Calea Unirii 39 Baladei, Celulozei, Rarau, Calimani, Lt. Mircea Damaschin ,  Şoimului, Gheorghe Doja, Calea Burdujeni (partea din cartierul Cuza I), Aleea Dumbrăvii, Pictor Dumitru Dacian, Pictor Romeo Calancea  , Anton Holban, Arţarului, Eugen Lovinescu , Fagului ,Frasinului, Ion Dragoslav , Mihai Băcescu, Nicolae Istrati, Nicu Gane, Plopului , Socului;
 • Cartierul Primaverii cu strazile: Jean Bart, Florilor , Nicolae Iorga , Privighetorii, Putna ;
 • Respectarea normativelor privind vârsta la care copilul poate fi înscris în grădiniță:

3 ani împliniți la data de 30 septembrie 2017;

 

 • În limita locurilor disponibile pot fi înscriși și copii de 2-3 ani;

 

In situația  în care  numărul cererilor de înscriere a copiilor în învațămantul preșcolar, primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

 

 1. 1. Criterii generale de departajare:

 

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii parinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial  se asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/ înmatriculate în unitatea de invățamant;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

 

     2.Criterii specifice  de departajare:

 

 • Copiii cadrelor didactice (adeverință de la unitatea scolară unde este angajat părintele);
 • Copiii ai căror părinți (ambii) au un loc de muncă (adeverințe de la locurile de muncă)
 • Copiii care dovedesc că unul dintre părinți este angajat în țară (adeverință de salariat);
 • Copiii ai căror părinți au locul de muncă în apropierea grădiniței.

 

 1. 3. In cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare  decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate  de către fiecare copil;

– se repartizează la început, copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două din criterii și, în final  cei care îndeplinesc doar unul din criteriile menționate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOSARELE TREBUIE SA CONȚINĂ  URMATOARELE DOCUMENTE:

 

       – CERERE TIP-, CARE SE COMPLETEAZĂ  ELECTRONIC  LA INSCRIERE;

       – COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL  COPILULUI ;

      – COPIE DUPĂ  BULETINUL UNUI PARINTE PENTRU IDENTIFICAREA  DOMICILIULUI;

      – ADEVERINȚĂ  DE LA LOCURILE DE MUNCA ALE PĂRINȚILOR,   ( DUPĂ CAZ  A  UNUI  PARINTE);  

       – ADEVERINȚĂ PENTRU PĂRINȚII- CADRE DIDACTICE

       – UN DOSAR ;

                      

 

 

 

 

 

                                                                                                 Director,

                                                                                         Tîrnovan Anișoara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZE NECESARE UNUI COPIL ÎNSCRIS ÎN GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017:

 

 

– Aviz epidemiologic de la medicul de familie, că nu sunt in evidență cu boli infecto- contagioase, eliberat  cu 24-48 ore inainte de a veni  la grădiniță. (SEPTEMBRIE)

– Adeverință medicală-tip, copletată de medicul de familie

    Pentru copiii care frecventează grădinița și au fost reînscriși pentru anul școlar 2017-2018 :

   –  Aviz epidemiologic de la medicul de familie  cu 24-48 ore inainte de a veni la  grădiniță (daca, copilul vine de luni la grădiniță, avizul este valabil chiar dacă este scos de  vineri).

Leave a Comment