Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare

Centrul de Resurse pentru Educaţie şi

Dezvoltare

Centrul de Resurse pentru Educație și Dezvoltare are sediul la Grădinița „Prichindel”, fiind singurul din municipiul Suceava la nivelul învățământului preșcolar, înființat în anul 2006 prin derularea Proiectului pentru Educaţie Timpurie, iniţiat de MECTS prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, cu finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europeiîşi desfăşoară activitatea în exclusivitate în unităţi preşcolare din mediul urban şi oferă servicii complementare raportate la gama de servicii furnizate prin intermediul grădiniţelor, funcţionând ca centre de educatie, informare, comunicare, formare şi diseminare a informaţiei, atât pentru copii cât si pentru părinţii acestora , pentru personalul didactic şi nedidactic din grădiniţe şi creşe, sau chiar pentru membrii comunitătii care lucrează în domenii cu caracter social şi nu numai.

La nivelul Centrului sunt încheiate parteneriate cu diverşi furnizori de servicii educaţionale, medicale,de formare profesională, etc. şi activitatea acestuia se desfăşoară prin  voluntariat, fiind coordonată de un comitet de 3 cadre iniţiate şi pregătite în acest sens.

Centrul  de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare

  • furnizează servicii complementare grădiniţelor, ce vin în întâmpinarea nevoilor locale ale comunităţilor;
  • funcţioneză ca un centru de informare, comunicare, formare şi diseminare destinat familiilor cu copii mai mici de 7 ani, personalului didactic şi nedidactic din creşe şi grădiniţe, precum şi întregii comunităţi;
  • iniţiază şi proiectează acţiuni ce au ca punct central educaţia de calitate a copiilor mici, şi pregătirea acestora pentru viaţă;
  • stabileşte legături cu toate serviciile destinate copiilor mai mici de 7 ani din comunitate.

CUI SE ADRESEAZĂ?

Părinţiilor;

• Cadrelor didactice;

• Managerilor unităţilor de învăţământ ;

• Toate categoriilor de personal din grădiniţă;

• Viitorilor părinţi (elevi, studenţi);

• Autorităţilor publice local;

• Ziariştilor;

• Organizaţiilor neguvernamentale;

• Managerilor companiilor comerciale;

• Liderilor de opinie.

DE CE SUNT NECESARE SERVICIILE

CRED?

  • pentru dezvoltarea unor programe educaţionale de prevenţie şi intervenţie timpurie;
  • pentru facilitarea adaptării copiilor la cerinţele grădiniţei ,la tranziţia dintre etapele şcolarităţii şi pregătirea lor pentru şcoală şi viaţă;
  • pentru informarea /formarea părinţilor/familiilor / cadrelor didactice şi nedidactice din instituţia de educaţie timpurie ,a membrilor comunităţii cu privire la modalităţi de depăşire a unor situaţii de criză;
  • pentru dezvoltarea unei reţele cunoscute de servicii integrate pentru educaţia , ocrotirea, îngrijirea şi protecţia copilului şi care să funcţioneze la nivel local.