ANUNȚ IMPORTANT

REFERITOR LA INSCRIEREA COPIILOR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017

 

Număr de locuri pentru grupa mică: – 130 din care:

– 30 pentru reinscrieri

– 100 pentru inscrieri

Pentru grupele mijlocii și mari nu sunt locuri.

INSCRIERILE AU LOC IN DOUA ETAPE: 

 • 23 MAI – 10 IUNIE – 2016
 • 27 IUNIE -22 IULIE 2016 (în cazul în care rămân locuri neocupate de la prima etapă)

 

CONDIȚII DE INSCRIERE

Înscrierea copiilor în grădiniță se realizează în baza legislației în vigoare (Legea nr. 1 , HG Nr. 152/2012) respectându-se următoarele prevederi:

 • Respectarea Circumscripției școlare a grădiniței:

– domiciliul copiilor trebuie să fie în:

 • Cartierul Cuza Vodă I cu strazile:-Calea Unirii nr.39 Baladei, Celulozei, Rarau, Calimani, Lt. Mircea Damaschin , Şoimului, Gheorghe Doja, Calea Burdujeni (partea din cartierul Cuza I), Aleea Dumbrăvii, Pictor Dumitru Dacian, Pictor Romeo Calancea , Anton Holban, Arţarului, Eugen Lovinescu , Fagului ,Frasinului, Ion Dragoslav , Mihai Băcescu, Nicolae Istrati, Nicu Gane, Plopului , Socului;
 • Cartierul Primaverii cu strazile: Jean Bart, Florilor , Nicolae Iorga , Privighetorii, Putna ;
 • Respectarea normativelor privind vârsta la care copilul poate fi înscris în grădiniță: 3 ani împliniți la data de 30 septembrie 2016;

In situația în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învațămantul preșcolar, primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

1. Criterii generale de departajare:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii parinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

 • Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/ înmatriculate în unitatea de invățamant;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2.Criterii specifice de departajare:

 • Copiii cadrelor didactice (adeverință de la unitatea scolară unde este angajat părintele);
 • Copiii ai căror părinți (ambii) au un loc de muncă (adeverințe de la locurile de muncă).
 • Copiii care dovedesc că unul dintre părinți este angajat în țară (adeverință de salariat).

 • Copii ai căror părinți au locul de muncă in apropierea grădiniței.

3. In cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numarului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil;

– se repartizează la început, copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două din criterii și, în final cei care îndeplinesc doar unul din criteriile menționate.

DOSARELE TREBUIE SA CONȚINĂ URMATOARELE DOCUMENTE:

– CERERE TIP, CARE SE COMPLETEAZĂ LA INSCRIERE;

– COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI INSCRIS;

– COPIE DUPĂ BULETIN PENTRU IDENTIFICAREA DOMICILIULUI;

– ADEVERINȚĂ DE LA LOCURILE DE MUNCA ALE PĂRINȚILOR, ( DUPĂ CAZ A UNUI PARINTE);

– ADEVERINȚĂ PENTRU PĂRINȚII- CADRE DIDACTICE

– UN DOSAR CU FOLII;

Director,

Tîrnovan Anișoara

ANALIZE NECESARE UNUI COPIL ÎNSCRIS ÎN GRĂDINIȚĂ ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2016-2017:

– Aviz epidemiologic de la medicul de familie, că nu sunt in evidență cu boli infecto- contagioase, eliberat cu 24-48 ore inainte de a veni la cămin și vaccinările obligatorii;

– Adeverință medicală-tip, completată de medicul de familie;

Pentru copiii care frecventează grădinița :

– Aviz epidemiologic de la medicul de familie cu 24-48 ore inainte de a veni la camin (daca vine de luni avizul este valabil de vineri).

Leave a Comment