Activitățile instuctiv-educative desfasurate in grădiniță sunt variate și interesante și se desfășoară în forme diverse, accesibile pentru copii, asemenea unor povesti captivante, concepute și proiectate original și creativ.

Categoriile de activitati de invățare cuprinse in Planul de invatamant preprimar sunt :

Jocuri si activitati didactice alese, ( ALA), Activitati pe domenii de invățare/ experiențiale, ( ADE) și Activități de dezvoltare personală, (ADP).

Copiii au posibilitatea să lucreze pe centre de interes unde descoperă materiale diverse, plăcute și interesante de explorat, si desfășoară activități care îi ajută să socializeze în mod progresiv și să se inițieze in cunoașterea lumii inconjuratoare si a mediului social.

Intâlnirea de dimineață, este etapa care deschide programul unei zile in gradiniță și poate avea reale valențe socio-comportamentale, exersând abilitățile de comunicare ale copiilor.

Jocurile si activitățile alese se desfașoară pe grupuri mici, in perechi sau individual, copiii bucurându-se de mobilitate și de libertatea de optiune, beneficiind in jocurile lor de materiale diverse aflate la centrele de interes deschise in sala de grupa.
Alte activitati inserate in Curriculum sunt Rutinele, activitati- reper, si Tranzitiile, care constituie liantul dintre activitati, copilul trecand usor de la o activitate la alta, contribuind la integrarea continuturilor din ziua respectiva.

Un rol important in oferta educatională a gradinitei il ocupa Activitățile pe domenii de invațare/experiențiale,(ADE), care se desfasoara fie in sistem integrat fie pe discipline, copiii fiind cooptati in activitati de cercetare si descoperire de noi cunostinte prin intermediul unor proiecte tematice sau a unor teme saptamanale proiectate, in functie de temele anuale propuse de Curriculum prescolar, precum si de nivelul de varsta , de nevoile si interesele copiilor din grupa. Continuturile acestor activitati de invatare sunt legate de realitatea inconjuratoare de experienta copilului, si pot fi parcurse cu usurinta, achizitiile copiilor fiind consistente iar competentele formate putand fi valorificate in contexte variate oferite de mediul cu care acesta intra permanent in contact. Aceste Domenii experientiale sunt:

1. Domeniul limba si comunicare
2. Domeniul stiinte
3. Domeniul om si societate
4. Domeniul estetic si creativ
5. Domeniul psihomotric
Temele anuale de studiu prevazute in curriculumul pentru Invatamantul prescolar sunt:
Cine sunt/suntem ?
Cand/cum si de ce se intampla ?
Cine si cum planifica/organizeaza o activitate ?
Cum este/a fost si va fi aici pe pamant ?
Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim ?
Ce si cum vreau sa fiu ?
Aceste teme incearca sa acopere continuturile care pot fi abordate cu copiii prescolari intr-un an de studiu, tinand cont atat de particularitatile de varsta ale copiilor, cat si de nevoile lor de dezvoltare si de pregatire pentru scoala si pentru viata.
Curriculum la decizia grădiniţei respectă opţiunile părinţilor şi mai ales abilităţile şi aptitudinile copiilor, astfel încât conţinutul opţionalelor satisface nevoile de dezvoltare aptitudinală şi vocaţională ale acestora.

Curriculum la decizia grădiniţei

„Prietenul meu, calculatorul”
„Călătorie în lumea poveștilor”
„Clubul curioșilor”
„Trăistuța cu povești”
„Micii actori”
„Micii pictori”
„Pictori în devenire”
„Mai aproape de Europa”
„Sănătate de la toate”
„Lumea de poveste a copilăriei”
„Rățuștele în lumea poveștilor”
“In lumea povestilor”