Dialog cu parintii

Viziunea Gradinitei

Grădinița Prichindel-resursă de educație și valori oferite comunității printr-o atitudine constant proactivă și prosocială, își propune  să ofere preșcolarilor accesul la o educație de calitate, promovand valorile educaţiei europene, asigurând un climat socio – educațional adecvat,  un mediu democratic și creativ de dezvoltare pentru fiecare copil.

Misiunea Gradinitei

Promovează o educație de calitate, educație incluzivă și asigură șanse egale;
Realizează un  demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor preșcolarilor;
Implementează  strategii de învățare conform stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților și gradului de motivare a fiecărui copil;
Cultivă un sistem de valori și o etică managerială bazată pe transparență, comunicare și înțelegere, în care atribuțiile și responsabilitățile să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel;
Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor accesul la informaţie şi cunoaştere;
Incurajează concurența loială, respectul față de profesie, înaltă calitate, exprimată prin atașamentul pentru copil, receptivitatea la nou și performanță;
Năzuiește spre un învăţământ adaptat la valorile europene;
Dezvoltă  spiritul competitiv, stimulează performanţă şi excelenţă;
Eficientizează procesul de predare-învăţare, evaluare şi  serviciile educaţionale în vederea atingerii standardelor profesionale;
Lărgește cadrul culturii organizaționale transmițând valorile acesteia preșcolarilor, părinților, membrilor comunității cât și partenerilor;

Va asteptam cu drag