Dialog cu parintii

Gradinita Prichindel

Copilăria este cel mai frumos anotimp al vieţii ( al cincilea ) care adună în el tot ce este pur şi unic!

Noi, educatoarele suntem şi trebuie să fim lângă copii, alături de ei şi din toate puterile noastre să facem ca acest anotimp al copilăriei să fie cel mai frumos, interesant, plin de culoarea veseliei şi să nu-i lipsească florile dragostei, să nu-i lipsească raza senină a cunoaşterii, veselia copilăriei, dar nici susurul lin şi vesel al muzicii.
Noi, suntem grădinarii, iar copiii sunt florile minunate şi firave pe care le ocrotim, iubim şi le formăm pentru viaţă.

Suntem aici din 1980 pentru a veghea COPILĂRIA şi pentru a-i da aripi, spre a se înălţa atingând STRĂLUCIREA.
Aici descoperiţi farmecul unei copilării de poveste, fermecată de bagheta magică a celor 25 de educatoare, a căror competenţă profesională atinge performanţele dorite în pregătirea pentru şcoală a celor 415 copii grupaţi în 12 grupe:

– 4 grupe mici;

– 4 grupe mijlocii;

– 4 grupe mari.

Viziunea Gradinitei

Grădinița Prichindel-resursă de educație și valori oferite comunității printr-o atitudine constant proactivă și prosocială, își propune  să ofere preșcolarilor accesul la o educație de calitate, promovand valorile educaţiei europene, asigurând un climat socio – educațional adecvat,  un mediu democratic și creativ de dezvoltare pentru fiecare copil.

Misiunea Gradinitei

Promovează o educație de calitate, educație incluzivă și asigură șanse egale;
Realizează un  demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor preșcolarilor;
Implementează  strategii de învățare conform stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților și gradului de motivare a fiecărui copil;
Cultivă un sistem de valori și o etică managerială bazată pe transparență, comunicare și înțelegere, în care atribuțiile și responsabilitățile să fie cunoscute și respectate la fiecare nivel;
Hotărăşte standardele înalte de educare complexă şi echilibrată spre care tinde, pentru a oferi copiilor accesul la informaţie şi cunoaştere;
Incurajează concurența loială, respectul față de profesie, înaltă calitate, exprimată prin atașamentul pentru copil, receptivitatea la nou și performanță;
Năzuiește spre un învăţământ adaptat la valorile europene;
Dezvoltă  spiritul competitiv, stimulează performanţă şi excelenţă;
Eficientizează procesul de predare-învăţare, evaluare şi  serviciile educaţionale în vederea atingerii standardelor profesionale;
Lărgește cadrul culturii organizaționale transmițând valorile acesteia preșcolarilor, părinților, membrilor comunității cât și partenerilor;

Va asteptam cu drag